Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  Top Ten Finalists  dix finalistes  En İyi 10 Finalist 
   
   
Forum Hakkında
Tematik Süreç
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Başbakanlık Ödülü
Kyoto Ödülü
Kral II. Hassan Ödülü
Compromiso Mexico
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa  > Ödüller  > Kyoto Ödülü > En İyi 10 Finalist
 

Kyoto Ödülü Finalistlerinden İlk Onu

 

Kapanış Törenindeki Kyoto Ödülü finalistlerinden bazıları

 

“Sivil Toplum Organizasyonları Bangladeş’in Güneybatı Kıyısal Bölgesinin Gelişimini Dönüştürdü”

Gana Unnayan Sangstha

Bangladeş’in güney batı kıyı bölgelerinde insanlar içme suyu nedeniyle ölüyorlar. Plansız karides avcılığı ve iklim değişimi, tuzlanma artışı ve toplam içme suyu kaynaklarının tahrip edilmesi, insanları 5–6 km ötede yeni bir kaynağa ulaşmaya zorladı. Kıyı toplumları organizasyonları, mümkün olan su teknolojileri alternatiflerinin ve su krizinin toplumda farkındalığının artırılması için 30 derneğin oluşturduğu bir ağdan mütevellit bir çevre kulübü hareketi oluşturdular. Bu kulüpler 580 toplantı (26.000 insana ulaşan), broşür dağıtmak ve içme suyu sorunlarına ileri çözümlerin başbakana yazılması işlerini düzenlediler.

İletişim: Mohon Mondal

 

“Haiti’de Ev Suyu Arıtma Teknolojileri Transferi--Uygulama Programı Örnek Çalışması”

Arıtılabilir Su ve Sağlık Merkezi

2 milyonun üzerinde Haiti vatandaşı temiz su ve 5 milyonu ise yeterli sağlıklı su eksikliği yaşamaktadır. CAWST projesi su ve sağlık için halkın kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla organizasyonların kapasitelerini yapılandıran Haiti’de tek bir Teknoloji Transferi Modeli geliştirdi. Binyıl Kalkınma Hedeflerine, CAWST projesinin belirgin bir katkısını mümkün kılan bu model dünyanın diğer bölgelerinde tekrarlandı. 20 Haiti organizasyonunun sağlık uygulaması ve pratik su teknolojileri bilgisi alması sağlandı. Çoklu hane halkı su ve sağlık programı kırsal ve kentsel yerleşimlerin her ikisinde birden güvenilir içme suyu erişimiyle 42.000’den fazla insana uygulandı ve sonuçlandı. Haiti için temiz su, CAWST eğitimini takiben, filtre üretimi için yerel mikro ölçekli bir iş geliştirdi, memleketin tümünde eğitilen 75 filtre teknisyeninin kendi işlerine başlamak için yeterliliklerini belgelendirdi.

İletişim: Camille Dow Baker Website

 

"Su ve Sağlığın Sağlanmasında Toplum Katılımı"

Anjuman Samaji Behbood, Faisalabad

2,5 milyonluk nüfusuyla Faisalabad Pakistan’ın Pencap eyaletinin ikinci en büyük şehridir. Şehrin çevresinde sayısız gecekondu yerleşimi temiz içilebilir su ve sağlık hizmetlerine erişimin eksikliğinden ortaya çıkan temel sorunları paylaşır. 1000 haneden oluşan tipik bir düşük gelir barınma alanı olan Hasanpura gecekondu yerleşiminde belediyenin su temini ve sağlıkla ilgili bir tedariği yoktur. Hasanpura’nın yerleşimcileri suyun satın alınması ve katı atık toplanması için ağır biçimde ödemeler yaptılar. 1995 yılında hane başına 3 dolarlık ortalama gelir varken katı atığın toplanması ve su satın alınması için günlük peşin harcama 100 dolara eşdeğerdi. Öngörüler Hasanpura’nın yerleşimcilerinin yıllık ilaç, ev tamiri ve bu problemin dışında ortaya çıkan temel hizmetler için yıllık 0.160 milyon dolar ödediklerini gösterdi. ABS projesi su ve sağlık altyapısının birincil belediye işleri ile ilişkili olarak kendinden yönetim, kendinden finansman ve kendinden işletimi için toplumu harekete geçirdi ve teşkilatlandırdı. 3 yıl sonra, Hasanpura’nın tüm yerleşimcileri borulu su ve atık su hatlarına sahip oldular ve suyla ilişkili hastalıklar % 60 azaldı. Girişimin başarıyla sonuçlanmasıyla, bu girişim Faisalabad’ın diğer komşu 85 topluluğuna genişletildi.

İletişim: Malik Nazir Ahmad Wattoo Detaylı Bilgi

 

"Etiyopya’da Yaygın Yağmur Suyu Hasadına Doğru"

Yağmur Suyu Hasadı Uygulama Ağı

Etiyopya’da kırsal alanlarda, pek çok Afrika ülkesinde olduğu gibi, pek çok insan güvenilir suya yeterli erişim imkanına sahip değildir. Uzak mesafede, güvenilmez ve potansiyel olarak kirlenmiş su kaynaklarına bağımlıdırlar. Ortaya çıkan sorunlar çoğunlukla sağlık ve zaman sorunlarıyla ilişkilidir. Yağmursuyu hasadı gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda bütünleyici su temini çözümü olarak yüksek potansiyel vaat etmektedir. Etiyopya’da yağmursuyu hasadı çok önceleri uygulandı fakat modern teknolojilerin kullanılmasıyla bu geleneksel uygulama neredeyse unutuldu. Yağmursuyu hasadının yeniden canlanması modern su temini teknolojilerinin doğması nedeniyle aşırı kullanım ve yeraltı suyu seviyelerinin düşmesini tetikledi. 2005 yılında RAIN Yağmursuyu Hasadı Kapasite Merkezi olarak Etiyopya Sivil toplum örgütü ERHA’yı seçmek suretiyle yağmursuyu hasadı programını başlattı. Yağmursuyu hasat sistemi 4 yerel Etiyopya uygulama organizasyonu tarafından kuruldu, bu tanklar (toplam hasat kapasitesi yaklaşık 430.000 litre) şu an yaklaşık 3000 insana ve 20 hastaya günlük fayda sağlamaktadır.

İletişim: Matthijs Schuring Website

 

"Kazusabori Teknoloji Transferi ve Toplumda Sürdürülebilir Su İnkişafı"

Uluslararası Su Projesi

Kenya’da Niukini (Maasai toprağı ) yarı kurak bir sahadır ve güvenilir suyun aşırı eksikliğiyle yüz yüzedir. Bu durum mevsimsel akarsular dereler ve az yağışlar nedeniyledir ve alışılmış kuraklıktır. Saha koleradan etkilenmektedir ve su kaynakları vahşi hayvanlarla iç içedir. Sağlanan çözüm kendi güvenleri için sağlık ve yaşama koşularının geliştirilmesi ve güvenilir su temini için Kazusabori teknolojisinin topluma öğretilmesiydi. 10 kişi eğitildi ve 6 kuyu sahada ve ilkokullarda açıldı. Güvenilir su şu an mümkündür ve su ile ilgili hastalıkların yaygınlığında büyük oranda azalma yaşandı.

İletişim: Hisayo Ohno Website

 

"Guatemala Totonicapan’da Maya Quiche’nin Geleneksel Orman ve Doğal Kaynaklar İdaresi"

Ulew Che Ja

Totonicapan Guatemala’nın batısında, Güney Sierra Madre sıradağları içerisinde yer almaktadır. San Miguel Totonicapan ormanı bölgede hala varlığını sürdüren yaşlı orman varlığıdır ve 48 topluluğa temiz su sağlamaktadır. Quiche’lerin orman ve kaynaklarını sürdürülebilir kullanmak istemelerine rağmen refah ısrarı orman alanlarının azalması ve tarım sınırlarının yavaşça genişlemesine neden olmaktadır. Sürdürülmesi mümkün olmayan tarımsal uygulamalara ek olarak, ormanların bütünlüğü yasadışı kesimler, avlanma, yakacak odun kesimi ve gelişigüzel çiftlik hayvanları otlatılması gibi faaliyetlerle birlikte süregider. Ecologic ve Ulew Che Ja su kaynaklarının korunması üzerine odaklı yeniden orman haline getirme projesini uygulamak için beraber çalışıyorlar. İlave olarak, bu proje uzun vadede bir ağaç iyileştirmesini sağlamak için ekonomik olarak kendi kendine yetmesini sağlamak için ağaç fidelerinin satışını kullanır. Şu ana kadar 104.000 fidan kamu fidanlığında yetiştirildi ve ilk evresi yeniden orman haline getirme 23.000‘nin üzerinde fidan kullanarak 19 bozulmuş sahada tamamlandı. Bu hareketler toplum gönüllüleri için yoğun eğitimle beraber yürütüldü. Ulew Che Ja doğal kaynakların yerli halk tarafından idaresi için gerçekten kayda değer bir modeldir. En azından 100 lider orman ve su yönetişimi konularını konuşmak için her iki haftada bir toplanırlar. Halkın katılımı ve yorumu başarıya katkı yaptı.

İletişm: Pedro Rosales Detaylı Bilgi.

 

"Kırsal Nepal’de Kanchan Arsenik Filtresinin Yayılmasında Yerel Girişimcilik Modeli"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Kırsal Terai nüfusunun %90’ının içme suyu teminini borulu kuyulardan aldığı öngörülür, fakat %20 ila %40’ı arsenik ve mikrobik olarak kirlenmiştir. Bazı yerlerde, Dünya Sağlık Örgütü’nün referans değeri olan 10 ppb değerinden 100 kat daha fazla arsenik konsantrasyonları mevcuttur. Bu sorunla ilgili olarak, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü ile Nepal’in Çevre ve Halk Sağlığı Organizasyonu ve Kırsal Su Temini ve Sağlık Destek Programı işbirliğine girdi. Sosyal ve girişimci bir uygulama programı olduğu kadar, yerel işçilik ve malzeme kullanılarak yapılan Karchan Arsenik Filtresi düşük fiyatlı (20 dolar) yaratıcı hane halkı su filtresi olarak geliştirildi. Tasarım ve uygulama kırsal Teria’da sosyal ve ekonomik durumları dikkate alan yedi yılı geçgin planlı bir çalışmadır. Eğitimlerin, işbirliklerinin ve çalıştayların başarısı, halihazırda 2500’ün üzerinde filtre Teria bölgesi boyunca çalışmaktadır. Bu 20.000’den fazla insanın güvenilir içme suyuna erişimiyle sonuçlandı. Faydalananların sayısı her gün girişimciler tarafından filtrelerin satılmasıyla gün be gün artmaktadır. 2-3 yıl içerisinde Nepal’de buna ilave olarak 30.000 ila 50.000 insana ulaşması umulmaktadır.

İletişim: Susan Murcott Detaylı Bilgi.

 

"Kiambiu Suyu ve Çevresel Sağlık Projesi"

Maji Na Ufanisi (Su ve Kalkınma)

Kiambiu gecekondu semti Nairobi şehri çevresinde kurulu pek çok gecekondu bölgesinden biridir. KIWESA Kamu ve Maji Na Ufanasi beraberliğinde 1998 yılında başlayan bir projedir. Proje toplumun ölümcül su temini ve sağlık sorununu çözmeyi amaçlar ve sürekli bir altyapı yatırımıyla köyleri korumayı hedefler. Toplum öncelikle çöplerin toplanması ve temizlenmesi konusunda harekete geçirildi ve teşkilatlandırıldı. Daha sonra, toplum bir iş olarak çalıştırmak üzere planlanan su tankları ve kabinlerle beraber 24 halk tuvaleti planlaması ve uygulaması için fon oluşturdu. KIWESA projesi Kiambiu’da gecekondu halkı için pek çok iş imkanı ve gelir yarattı ve bu gelir toplumun kamu banka hesabında işletildi ve su ve sağlık işletmesi ve ileride tuvalet inşa edilecek yerlerin satın alınması amacıyla tahsis edildi. Ek olarak, Proje kasaba çevresinin temizlenmesine de olumlu etki yaptı. Bölgedeki diğer gecekondu semtleri bu örnek çalışmayı kendi su ve sağlık sorunlarında gelişim için bir model olarak kullanıyorlar.

İletişim: Edward N. Kairu

 

"Sri Lanka’da Tsunami ve Sağlık--Sağlığın İyileştirilmesi için Felaketi Şansa Dönüştürmek"

NetWWater ve WfWfW

26 Aralık 2004 tarihinde Sri Lanka’da 40.000 kişinin ölümüne neden olan tsunamiden sonra orta düzeyde ve kısa süreli bir iyileştirme işi esnasında, sağlık konusu önemli ölçüde ihmal edildi. Sonucunda NetWWater tsunamiden etkilenenlere sağlıkla ilgili teknolojilerin sağlanmasıyla, özel ucuz ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için işbirliği ve yerel üniversitelerden oluşan ağla hijyen ve sağlık bilincinin artırılmasıyla ve bu bilgileri yaşam düzenleme hareketleri ve kapasite yapılandırma programları vasıtasıyla yazılı hale getirmek ve yaymak konularında tsunami öncesi tedbir uygulamalarına odaklandı. Tsunaminin ani yan etkilerinde, NetWWater ve üniversite ortakları iki yardım kampında geçici sağlıklı tuvaletler tasarladılar ve bu teknoloji ve bilginin yayılması için programa öncülük ettiler. Bu birimler yaklaşık 300 aileye ve 500’den fazla ilkokul öğrencisine hizmet verdi. Ulusal bir çalıştay tsunamiden etkilenen alanların hemen hemen tamamını temsil eden sosyal konularda çalışanlar, teknik öğrenciler, meslek sahiplerinin katılımıyla Moratuwa Üniversitesinde yapıldı, geliştirilen çözümlerin teknolojik yönleri SriLanka Ulusal Mühendislik Dergisinde yayınlanacak ve bir cd’de yayınlanacak. Ek olarak, sağlık konularını çözmek için gerekli olan geçim kaynağını düzenlemek için 300’ün üzerinde ailenin tsunami sırasında kaybolan balıkçılık teçhizatı için yeniden alındı ve buna ilaveten kadın balıkçılar da göz önüne alındı. Bir sağlık ve IWRM çalıştayı organize edildi ve 100’ün üzerinde balıkçı kadın lideri katıldı.

İletişim: Kusum Athukorala

 

 

 

     

İletişim

Ödül Sekreteryası :

Colin Herron

Tel: +33 4 91 99 41 00