Site Haritası | Sıkça Sorulan Sorular | Ortaklar ve Destekleyenler  Topic Development Documents   Documents du développement thématique  Başlık Çerçeve Dökümanları 
   
   
Forum Hakkında
Tematik Süreç
Tema 1
Theme 2
Theme 3
Theme 4
Theme 5
Theme 6
Siyasi Süreç
Bölgesel Süreç
Temel Gruplar
Hazırlık Süreçleri
Forum Programı
Ödüller
Yeşil Forum İnsiyatifi
- Forum Evaluation
Basın Odası
Kütüphane
Lojistik Bilgiler
Sponsorlar
Haberler
6th World Water Forum
WWF5 Ana Sayfa  > Tematik Süreç
 

Tematik Gelişim Belgeleri

  • *       Oturum Önerileri İstanbul’da gerçekleştirilen 2.Tematik Koordinatörler Toplantısı'nın sonuçlarına dayandırılmaktadır. Bu toplantıya katılanlarla birlikte, konu koordinatörleri, Şubat ve Haziran 2008 tarihleri arasında kendi konularıyla ilgili oturumların kapsamlarının tanımlanmasına devam etti. Pek çok farklı örgütle işbirliği içinde, oturuma davet edenler, her bir konu başlığı içinde tanımlanan sorunlara cevap bulmak için farklı perspektifleri sürece dahil edecektir. Bu sorunlara eylem odaklı çözümler bulma konusunda açık bir davet olan çağrı, 30 Eylül'de sona erecektir. Uzmanlığınız, deneyiminiz ve fikirlerinizi VMS ya da web sitesi aracığıyla ulaştırabilirsiniz. Tüm öneriler oturumların geliştirilmesi sürecinde dikkate alınacaktır. Oturuma davet edenler ve katkıda bulunanlar oturumların içeriği ve yapısını 2008 yılı sonuna kadar son haline getirmek için birlikte çalışacaktır. Etkileşimli diyalog, mümkün olan her yerde teşvik edilecektir (görüşmeler, paneller, soru-cevap oturumları, vb.).

  •         Konu Yuvarlak Masa Toplantısı Raporları 7-8 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Tematik ve Bölgesel Koordinatörler toplantısı esnasında yapılan iki günlük çalıştayların sonuçlarıdır. Bu raporlar; ana konuları çerçeveleme, konu sorularını formüle etme, oturum fikirleri listesi oluşturma ve paydaşları ve onların katkı şekillerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu girdiler ışığında oturum düzeyindeki hazırlıklar için tematik ve konu başlığı dokümanlarının geliştirilmesi için gerekli olan eylem planı belirlenecektir.  

  •         Konu Çerçeve Belgeleri; Tema ve Konu Koordinatörleri tarafından 7-8 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen İkinci Tematik ve Bölgesel Koordinatörler toplantısı tartışmalarına bir zemin oluşturmak için geliştirilmiştir. Belgeler, “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” ana temasına odaklanmakta ve özellikle ana konular ve her konu başlığı altında yer alan tartışmalı mevzuların altını çizmekte, yeni gelişmelerle ilgili farkındalığı artırmakta ve konsensüs sağlamak için tartışmalara açıklık getirmektedir.

Tema 1: Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi

Konu 1.1 İklim Değişikliğine Uyum

Sessions Proposal 1.1

Topic Scoping Paper 1.1

Topic Roundtable Report 1.1

Konu 1.2 Göç ve değişen arazi kullanımı, insan yerleşimleri ve su

Sessions proposal 1.2

Topic Roundtable Report 1.2

Topic Scoping Paper 1.2

Konu 1.3 Afet etkilerinin azaltılması

Sessions Proposal 1.3

Topic Roundtable Report 1.3

Topic Scoping Paper 1.3

Topic Scoping Paper 1.3 (ikinci katkı)

Ajanda ve kayıt (Stockholm- 20 Ağustos 2008 toplantısı)

Tema 2: İnsani Kalkınmanın ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi

Konu 2.1: Herkes için su, şehir sağlığı ve hijyen sağlanması
- yeterli altyapı sağlamak
- kısa vadede halk sağlığını korumak

Sessions Proposal 2.1

Topic Roundtable Report 2.1

Topic Scoping Paper 2.1

Konu 2.2: Enerji için Su, Su için Enerji

Presentation - overview of sessions for 2.2

Session proposal 2.2.1

Session proposal 2.2.2

Session proposal 2.2.3

Joint session proposal 2.2 and 2.3

Topic Roundtable Report 2.2

Topic Scoping Paper 2.2

Konu 2.3: Açlık ve fakirliğin giderilmesi için su ve gıda

Sessions Proposal 2.3

Joint session proposal 2.2 and 2.3

Topic Roundtable Report 2.3

Topic Scoping Paper 2.3

Konu 2.4: Çoklu su kullanımları, örneğin: su temini ve sulama

Topic Roundtable Report 2.4

Topic Scoping Paper 2.4

 

Tema 3: İnsani ve çevresel ihtiyaçlar dikkate alınarak su kaynaklarının korunması ve yönetimi 

Konu 3.1: Havza yönetimi ve sınırıaşan sularda işbirliği

3.1 Session Proposal

3.1 Topic Scoping Paper (UNESCO-PCCP katkısı)

3.1 Topic Scoping Paper (INBO katkısı)

3.1 Topic Roundtable Report

Konu 3.2: Tarımsal, enerji ve kentsel su ihtiyacının karşılanması için yeterli su kaynağı ve depolama altyapısı temini

3.2 Topic Scoping Paper

3.2 Topic Scoping Paper (ISKI katkısı)

3.2 Topic Roundtable Report

Konu 3.3: Doğal ekosistemelrin korunması

3.3 Topic Scoping Paper

3.3 Topic Scoping Paper (ICID katkısı)

3.3 Topic Roundtable Report

Konu 3.4: Yeryüzü suyu, yeraltı suyu ve yağmur suyunun korunması ve yönetimi

3.4 Topic Scoping Paper

3.4 Topic Roundtable Report

Tema 4: İdare ve Yönetim

Konu 4.1: Su hakkının ve iyileştirilmiş erişim için sanitasyonun uygulanması

4.1 Sessions Proposal

4.1 Topic Roundtable Report

4.1 Topic Scoping Paper

Konu 4.2: Düzenleyici yaklaşımlar yoluyla verimin artırılması

4.2 Sessions Proposal

4.2 Topic Roundtable Report

4.2 Topic Scoping Paper

Konu 4.3: Etik, şeffaflık ve paydaşların güçlendirilmesi

4.3 Sessions Proposal

4.3 Topic Roundtable Report

4.3 Topic Scoping Paper

Konu 4.4: Su hizmetinde kamu ve özel sektörün optimizasyonu

4.4 Topic Roundtable Report

4.4 Topic Scoping Paper

Konu 4.5: Suyun etkili ve verimli yönetimi için kurumsal düzenlemeler

4.5 Topic Roundtable Report

4.5 Topic Scoping Paper

Bu konu 4.2 ile birleştirildi

Tema 5: Finans

Konu 5.1: Yerel su yönetimleri ve sistemelri için sürüdürülebilir su kaynakları

5.1 Topic Roundtable Report

5.1 Topic Scoping Paper

Konu 5.2: Hakkaniyet ve sürdürülebilirliğe yönelik fiyatlandırma politikaları 

5.2 Sessions Proposal

5.2 Topic Roundtable Report

5.2 Topic Scoping Paper

Konu 5.3: Dar gelirlileri kollayan politika ve stratejiler

5.3 Topic Roundtable Report

5.3 Topic Scoping Paper

Tema 6: Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme

Konu 6.1: Eğitim ve kapasite arttırıcı stratejiler

6.1 Topic Scoping Paper

6.1 Topic Scoping Paper (ikinci katkı)

6.1 Topic Scoping Paper (gözden geçirilmiş versiyon 13.03.2008)

6.1 Topic Roundtable Report

Konu 6.2: Su bilimi ve teknolojisi: 21. Yüzyıl için uygun ve yenilikçi çözümler

6.2 Topic Roundtable Report

6.2 Topic Scoping Paper

Konu 6.3: Su sektörünün güçlendirilmesindemesleki ağ ve birliklerin kullanılması 

6.3 Sessions Proposal

6.3 Topic Roundtable Report

6.3 Topic Scoping Paper (IWALC katkısı)

6.3 Topic Scoping Paper (ikinci katkı)

Konu 6.4: Herkes için bilgi

6.4 Topic Roundtable Report

Konu 6.5: Su ve Kültür

6.5 Topic Scoping Paper and Report